Chưng yến Baby – Yến sào Huỳnh Gia

Thông tin mô tả

Chưng yến baby với táo đỏ nhãn nhục và hạt chia.

+ + Thành Phần

  • 2 viên yến baby
  • 5 trái táo đỏ
  • Nhãn nhục hay long nhãn khô
  • Hạt chia
  • Đường phèn
  • 250ml nước